Prílohy

  • Prílohy budú poskytnuté žiadateľom len na základe požiadavky cez email:    atdsr.petkova@gmail.com

    alebo na požiadanie na mobilnom čísle:   +421905200150