Kontakt

Asociácia technických diagnostikov SR

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
040 00 Košice

Tel.: +421 905200150

E-mail: atdsr.petkova@gmail.com

IČO: 31 751 814
DIČ: 2020853538

Banka: Slovenská sporiteľňa 0445769672/0900

IBAN: SK 83 0900 0000 0004 4576 9672

SWIFT: GIBASKBX