Odborné články

Doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD., Katedra dopravy a manipulácie, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

e-mail: radoslav.majdan@gmail.com