Orgány ATD SR

 

Výbor

doc. Ing. Viera Peťková, PhD.

prezidentka ATD SR

eustream,a.s.

Vihorlatská 8,

949 01 Nitra

mobil: +421 905 200 150

e-mail: viera.petkova@eustream.sk

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

viceprezidentka ATD SR

Technická univerzita v Košiciach

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

Letná 9

042 00 Košice

mobil: +421 903 719 474

e-mail: hana.pacaiova@tuke.sk

Ing. Roman Jedlička

Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel     

závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice                            

Slovenská republika

telefón:  +421 33 597 3261

mobil: +421 910 673 728   

roman.jedlicka@enel.com

Ing. Dušan Gerlachovský

Slovnaft Montáže a opravy a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 52

820 03 Bratislava 23

mobil: +421 917 921 124

telefón: +421 40 55 63 48
e-mail: dusan.gerlachovsky@mao.slovnaft.sk

Ing. Milena Kureková

InterTriboDia, s.r.o.
Francúzska 9
935 21 Tlmače

mobil: +421 907 794 060
e-mail: m.kurekova@intertribodia.sk

e-mail: info@intertribodia.sk

doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Technická fakulta, KDM,

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

mobil: +421 37 641 4618

e-mail: radoslav.majdan@uniag.sk

Ing. Peter Tirinda, CSc.

B & K s.r.o.,

Palisády 20, 

811 06 Bratislava

telefón: + 421 2 544 307 01

e-mail:   bk@bruel.sk

 

Dr.h.c., mult., prof., Ing. Juraj Sinay, Drsc.                čestný prezident ATD SR

 

RNDr. Radoslava Paulenková

tajomníčka ATD SR

L.Svobodu  1669/8

979 01 Rimavská Sobota

 

mobil: +421 0915 882811     

e-mail:   r.paulenkova@gmail.com

Ingrid Fisherová

ekonómka ATD SR

Belicount

Jasovská 68

040 11 Košice

 

telefón: + 421 905 636 660

e-mail:  fisherova.ingrid@gmail.com