Odborné skupiny

 

Ciele odborných skupín:

  • odborné skupiny budú sa snažiť byť garantmi pre odbornú úroveň v jednotlivých špecifikovaných  oblastiach,
  • budú spoluorganizátori školení, workshopov, seminárov,
  • združovať odborníkov v danej oblasti,
  • kontakty s výrobcami, dodávateľmi zariadení a služieb,
  • zvyšovať povedomie pre COP,
  • prispievať do odborných časopisov, bulletinu ATD VSR, a pod. sa podieľať na propagácii a osvete technickej diagnostky.

 

Oblasť

Gestor

Vibrodiagnostika

Ing. Peter Tirinda, CSc.

Tribotechnika

Ing. Milena Kureková

Infračervená diagnostika

Ing. Roman Jedlička

Elektrodiagnostika

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.

Akustika a vibrácie

Ing. Ján Šimo, CSc.

Prediktívna údržba

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.