Smernica COP-03-10

Kvalifikácia a certifikácia personálu pre tribotechnickú diagnostiku

 

  • Smernica COP-03-10 bude poskytnutá žiadateľom len na základe požiadavky cez email:  atdsr.petkova@gmail.com

    alebo na požiadanie na mobilnom čísle:   +421905200150