Smernica COP-03-10

Kvalifikácia a certifikácia personálu pre tribotechnickú diagnostiku

 

  • Smernica COP-03-07 pre tribotechnickú diagnostiku bude žiadateľom poskytnutá len na vyžiadanie