Materiály na stiahnutie

 

Vibrodiagnostika

Tribodiagnostika

Infračervená diagnostika

Predĺženie certifikátu pracovníka v technickej diagnostike

V zmysle Príručky kvality COP TD pri podávaní žiadosti o predĺženie certifikátu pracovníka v danej metóde TD žiadateľ predkladá všetky vyplnené tlačivá ako pri certifikácii spolu s prílohou č. 18