Organizačná štruktúra

 

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

vedúca COP TD

Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta

Letná 9

042 00 Košice

mobil: +421 55 602 2501

e-mail:  hana.pacaiova@tuke.sk 

doc. Ing. Renáta Turisová, Phd.

manažér kvality COP TD,

certifikačný pracovník

Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta

Letná 9

042 00 Košice

mobil: +421 55 602 2520

e-mail: turisova.atdsr@gmail.com

doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.

hlavný skúšobný komisár

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Technická fakulta, KDM,

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

mobil: +421 37 641 4618

e-mail: radoslav.majdan@uniag.sk

Ing. Beata Lippaiová

Ekonóm-technicko administratívny pracovník

Belicount

Jasovská 68

040 11 Košice

telefón: + 421 55 3033860

e-mail: belicount@gmail.com