Organizačná štruktúra

 

doc. Ing. Viera Peťková, PhD.

vedúca COP TD

eustream,a.s.

Vihorlatská 8,

949 01 Nitra

mobil: +421 905 200 150

e-mail: viera.petkova@eustream.sk

Ing. Stanislav Ninis

manažér kvality COP TD,

certifikačný pracovník

eustream,a.s.

Vihorlatská 8,

949 01 Nitra

mobil: +421 915 750 142

e-mail: stanislav.ninis@eustream.sk

doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.

hlavný skúšobný komisár

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Technická fakulta, KDM,

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

mobil: +421 37 641 4618

e-mail: radoslav.majdan@uniag.sk

Ing. Beata Lippaiová

Ekonóm-technicko administratívny pracovník

Belicount

Jasovská 68

040 11 Košice

telefón: + 421 55 3033860

e-mail: belicount@gmail.com