Rozsah akreditácie COP TD

 

Oblasť akreditácie

Kategória

Názov

Špecifikácia požiadavky

Vibračná diagnostika

I

  Vibrodiagnostik I

  ISO 18436-2:2004

  Smernica COP-01-07

II

  Vibrodiagnostik II

III

  Vibrodiagnostik III

IV

  Vibrodiagnostik IV

Infračervená diagnostika

I

  Infračervený diagnostik I

  ISO 18436-7:2008

  Smernica COP-02-07

II

  Infračervený diagnostik II

III

  Infračervený diagnostik III

Tribotechnická diagnostika

I

  Tribotechnik I

  ISO 18436-4:2008

  ISO 18436-5:2012

  Smernica COP-03-10

II

  Tribotechnik II

III

  Tribodiagnostik III