Smernica COP-01-07

Kvalifikácia a certifikácia personálu pre vibrodiagnostiku

 

  • Smernica COP-01-07 bude poskytnutá žiadateľom len na základe požiadavky cez email:  atdsr.petkova@gmail.com

    alebo na požiadanie na mobilnom čísle:   +421905200150