Vyhlásenie o nestrannosti

 

Poslanie a vyhlásenie certifikačného orgánu

 

Požiadavky na spôsobilosť žiadateľov

 

Preskúšanie

 

Doba platnosti certifikátu

 

Podmienky používania

 

Odvolanie proti rozhodnutiu a stažnosti

 

Certifikačný proces

 

Predpoklady na zaradenie do procesu certifikacie