Vážení diagnostici a priatelia technickej diagnostiky,

 

vítam Vás na internetovej stránke Asociácie technických diagnostikov SR (ATD SR).

Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) je dobrovoľná odborná a záujmová organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich v priemyselných oblastiach, v energetike, vo výskume a v školstve.

ATD SR bola založená 11. októbra 1994. Jej činnosť smeruje dvomi základnými smermi.

Výmena praktických skúseností v danej oblasti v súčinnosti s vedeckými poznatkami a neustála snaha o zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov v oblasti prevencie používaním metód technickej diagnostiky. Našou snahou je držať krok s rozvojom vedy a techniky.

V ATD SR pôsobí od roku 2000 nezávislý Certifikačný orgán pracovníkov v technickej diagnostike (COP TD SR), ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), podľa STN EN ISO/IEC 17024.

ATD SR je otvorená spolupracovať s podnikmi, školami a vzdelávacími inštitúciami. Snahou je naviazať na kľúčové energetické podniky SR, strojárenské podniky, podniky pracujúce pre automobilový priemysel a s nimi spolupracujúce firmy.

Cieľom ATD je podporovať, skvalitňovať a zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov v preventívnej údržbe a informovať svojich členov o nových trendoch v postupoch a technike slúžiacej v diagnostických procesoch.

Našou aktivitou je organizovať pravidelné stretnutia, konferencie, workshopy a spoločenské podujatia svojim členom a priaznivcom.

Ponúkame odborné semináre a kurzy zamerané podľa špecifických potrieb podniku. Tieto je možné organizovať pre skupinu pracovníkov podľa konkrétneho zamerania aj priamo v podniku v bezprostrednom kontakte lektor – účastník.

V každej krajine pôsobia vysoké školy ako inštitúcie, kde sa sústredí najvyššia forma vzdelávania, veda a výskum. Od ich kvality závisí aj rozvoj celej spoločnosti. V tomto kontexte chce ATD SR vytvoriť spoluprácu medzi praxou a školou v záujme prepojenia odbornej teoretickej prípravy a praktickými skúsenosťami.

Dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných pracovníkoch je vysoký. Kvalita absolventov ako i ich štruktúra nezodpovedá potrebám súčasného trhu práce. ATD SR si uvedomuje tieto výzvy a vytvára podmienky v súlade s koncepciou Priemysel 4.0 aj pre pracovníkov v praxi.

Na výrobné podmienky podniku ponúka kurzy, školenia, až po úroveň certifikácie pracovníkov pre dané podmienky.

Pre školy ponúka spoluprácu v prehlbovaní vedomostí a príprav na budúce povolanie, doplnkovými kurzami a tak napomáha vytváraniu vzťahu žiaka k povolaniu. Vybudovať v žiakoch chýbajúce zručnosti, logické myslenie a myslenie v súvislostiach, pripravovať ich na tímovú prácu pre potreby reálneho života.

Lektormi seminárov sú odborníci, ktorí sa podieľajú na výkone daných metód technickej diagnostiky, t.j. majú bohaté praktické zručnosti a teoretické vedomosti.

 

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.

Novinky

DIS 2020

12.05.2020 06:25
XXIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2020   TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD...

Kurz Tribotechnik I, II

10.02.2020 06:58
InterTriboDia, s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR organizujú Kurz...

Kurz tribotechnik I,II

11.09.2019 20:05
InterTriboDia, s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR organizujú Kurz...

Pozvánka pre certifikované osoby technickej diagnostiky

03.09.2019 14:18
Vážené certifikované osoby  technickej  diagnostiky   Dňa 30.9.2019, o 15:00...

Školenie vibrodiagnostiky

23.05.2019 10:36
Asociácia technických diagnostikov SR Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 040 00...

DIS 2019

15.05.2019 08:06
XXII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2019   TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD...

TRIBOTECHNIK I.

15.02.2019 07:37
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU člen Zväzu slovenských vedecko technických...

Kurz tribotechnik I,II

07.02.2019 10:50
InterTriboDia, s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR organizujú Kurz tribotechnik...

Kurz infračervenej diagnostiky

07.02.2019 10:47
InterTriboDia, s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR organizujú Kurz...

Národné fórum údržby 2019

29.01.2019 10:27
Národné fórum údržby 2019 19. ročník Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA 28. - 29. mája...