VTS news - e-časopis slovenských inžinierov, technikov a inovátorov

08.10.2020 10:14

VTS news 

e-časopis slovenských inžinierov, technikov a inovátorov

 

časopis: VTSnews_32020.pdf (4563530)

Vydáva: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Sídlo vydavatela:

ZSVTS, Koceľova 15

81594, Bratislava

Tel.: 02 / 5020 7649

E-mail:  zsvts@zasvts.sk 

Portál: www.zsvts.sk

Ročník VIII.,

číslo 3 , vyšlo 30.9.2020

ISSN 1339-570X

 

 

Späť