TRIBOTECHNIK I.

15.02.2019 07:37

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU

člen Zväzu slovenských vedecko technických spoločností  

v spolupráci s Asociáciou technických diagnostikov SR 

organizuje odborný kurz  

 

TRIBOTECHNIK I.

Charakteristika a cieľ kurzu :

ponúkame prípravné školenia uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň Tribotechnik I. a II. v oblasti organizácie tribotechniky a  analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008.
 

 

Späť