Národné fórum údržby 2019

29.01.2019 10:27
Národné fórum údržby 2019
19. ročník
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso,
Hotel PATRIA

28. - 29. mája 2019
(utorok, streda)

V pondelok 27.5.2018 o 17:00 sa bude konať 
Valné zhromaždenie SSU

(platí pre členov SSU) 

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Nové trendy v riadení údržby
  • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
  • Vzdelávanie pracovníkov údržby
  • Maintenance 4.0
  • Informačné systémy údržby
  • Prediktívna údržba a diagnostika
  • Inovatívne technológie údržby
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia
  • Údržba infraštruktúry
Po roku Vás opäť pozývame k aktívnej účasti na 19. ročníku medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019, organizovanej každoročne od svojho nultého ročníka v roku 2000.
      Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.
      Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
      Pozývame vás opäť podeliť sa o svoje skúsenosti a predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, predstaviť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.
 
Blžšie informácie na stránke: www.udrzba.sk/ssu.php?name=konferencia 
 
Späť