Kurz vibrodiagnostiky a nastavenia súosovosti rotorov

01.06.2016 15:49

Spoločnosť B & K s.r.o., v Bratislave

pod záštitou

Asociácie technických diagnostikov v SR

organizuje

Kurz vibrodiagnostiky a nastavenia súosovosti rotorov

 

Termín: 6.-7.9.2016

Späť