Kurz Tribotechnik I.

10.02.2017 14:02

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU

člen Zväzu slovenských vedecko technických spoločností  

v spolupráci s Asociáciou technických diagnostikov SR

organizuje odborný kurz  

TRIBOTECHNIK I.

Späť