DIS 2017 - teória a aplikácia metód technickej diagnostiky

04.04.2017 12:12

XX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY

 
 

3. a 4. októbra 2017, Košice, Hotel Centrum (DOM TECHNIKY)

 

Bližšie informácie:

Späť