ATP Journal - Rozhovory na diaľku s Vierou Peťkovou nielen o diagnostike a údržbe v priemysle

18.11.2020 10:33

ATP Journal

V súčasnosti pracuje ako manažérka diagnostiky strojov v spoločnosti eustream,a.s. Je zakladateľkou a dnes aj prezidentkou Asociácie technických diagnostikov SR a dlhé roky viedla Certifikačný orgán pracovníkov v technickej diagnostiky v akreditovaných metódach vibrodiagnostiky, tribotechnickej a infračervenej diagnostiky. Prednášala na viacerých slovenských technických univerzitách a mnohých odborných medzinárodných konferenciách. Je autorkou a spoluautorkou 7 odborných publikácií. Ako milovníčka histórie a tradícií vydala niekoľko kníh aj v tejto oblasti. Presadzuje vzájomné prepájanie vedy z akademickej pôdy s praktickým uplatnením v podnikoch. Pozvanie do dnešných Rozhovorov na diaľku prijala Doc. Ing. Viera Peťková, PhD.

Vypočujte si rozhovor na diaľku s Vierou Peťkovou nielen o diagnostike a údržbe v priemysle.

www.youtube.com/watch?v=IHZ3ZfrKVGQ&feature=youtu.be

 

Späť