XIX. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2016

16.06.2016 22:50

XIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY 2016

 
 

4. a 5. októbra 2016, Košice, Hotel Centrum (DOM TECHNIKY)

 
Späť