publikácia: Tribotechnika v teórii a praxi

19.01.2017 12:52

Tribotechnika v teórii a praxi

S procesom mazania sa stretávame v každej životnej situácii. V súčasnosti vystupuje do popredia nie len samotné mazanie, ale aj význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb.

V záujme poskytnutia informácií o teoretických a praktických skúsenostiach v danej oblasti, kolektív autorov pod vedením doc. Ing. Viery Peťkovej, PhD. vydal túto publikáciu.

V knihe sa čitateľ dozvie o údržbe a technickej diagnostike, základoch tribológie, rôznych mazacích prostriedkoch a mechanizmoch ich poškodzovania. Dôležité sú procesy starostlivosti, kontroly a program analýzy mazív pri dodržaní základných zásad vzorkovania.

Monografia je určená všetkým pracovníkom a manažérom v podnikoch, ktorí majú záujem o informácie z mazania, trenia a opotrebovania súčastí zariadení. Zvlášť certifikovaným pracovníkom, ako študijná literatúra k certifikačnej skúške.

Kniha je v mäkkej väzbe v rozsahu 366 strán s množstvom farebných obrázkov.

Knihu si možno objednať

na mailovej adrese: atdsr.petkova@gmail.com

alebo na telefónnom čísle: + 421 905 200 150

Späť