Diskusné fórum

Dátum 03.02.2017

Vložil Peťková

Titulok Re:Meranie hluku a vibracii

Odporúčam sa obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Títo pracovníci zmerajú hlučnosť a podľa toho zaradia pracovníkov do rizikových kategórií.

Späť na diskusiu